Ağ

Nmap ile Açık Port Tarama

Nmap ile belirlediğiniz bir IP üzerindeki açık portları öğrenebilirsiniz. root@kali:~# nmap -sS 192.168.2.1 Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2015-08-01 01:27 EEST Nmap scan report for 192.168.2.1 Host is up (0.018s latency). Not shown: 997 closed ports PORT STATE SERVICE 23/tcp open telnet 80/tcp open http 52869/tcp open unknown Nmap done: 1 IP address...